நான் எப்பவோ அரசியலில் இறங்கிவிட்டேன்

நான் எப்பவோ அரசியலில் இறங்கிவிட்டேன்

On

அஜித் எப்போதும், எந்த பொது நிகழ்ச்சியிலும் கலந்தகொள்ளாதவர், அதிலும் குறிப்பாக அரசியல் சார்ந்த எந்த விஷயத்திலும் தன் தலை இருக்க கூடாது என கவனமாக இருப்பார். தன் ரசிகர்களையும் எந்த ஒரு அரசியல் போஸ்டர்களிலும் தன் படம் இருக்க கூடாது என அன்பு கட்டளை இட்டுள்ளார். இந்நிலையில் சில வருடங்களுக்கு முன் ஒரு பேட்டியில் அஜித்திடம் அரசியல் குறித்து…